Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
  

Golfutstyr
tilbake til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 

 

 
Golfutstyr
Tilbake til første side
Tilbake til utstyrssiden

18.08.00
SWEETSPOT OG MARKERINGER
Av: Matz Modéer

Et treff utenfor sweetspot har ALLTID konsekvenser:

Med en driver kan et treff noen millimeter vid siden av sweeetspot bety mye kortere slaglengde.  Med en putter kan et tilsvarende treff bety en misset putt.  Da de markeringer Du finner over eller på slagflater sjelden markerer sweetspot, bør Du ikke uten videre prøve å treffe ballen rett under eller på slike markeringer.

De fleste woodhoder har en eller annen markering oppe på issen.  Tilsvarende har jernhoder ofte en markering i slagflaten og putterhoder en markering rett over slagflaten.

Mange benytter disse markeringene som siktemerker, slik at de prøver å treffe rett under eller midt i markeringene.  I de aller fleste tilfeller er markeringene imidlertid ikke ment som siktemerker!

Sweetspot
En sweetspot er alltid en spot (et punkt).  Den kan derfor ikke være større eller mindre, slik det litt sleivete blir sagt i en del reklame "sweetspot er større en noensinne".

Man må også skille på et køllehodes sweetspot (tyngdepunkt) og en montert kølles sweetspot (rotasjonssentrum).  Disse er aldri identiske!  Dessuten vil køller med identiske hoder, men forskjellige skaft (stålskaft kontra grafittskaft for eksempel) ha forskjellige sweetspots.

Driver
En driver har som regel sin sweetspot 5-15 mm mot hælen, sett i forhold til et punkt rett under markeringen på issen (eller mønsteret i slagflaten), se figuren under.  Her markerer rødt køllens virkelige sweetspot og hvitt det som ofte blir oppfattet som sweetspot:

 
 

 
For moderne metalwoods kan Du regne med ca 1 m kortere slaglengde for hver millimeter feiltreff i forhold til virkelig sweetspot.  Hvis Du treffer midt under merket på issen, kan Du derfor få 10-15 meter kortere slaglengde enn om Du treffer midt i køllens sweetspot!  Legg ballen mer mot hælen allerede i oppstillingen, og Du vil med stor grad av sikkerhet slå både lengre og rettere.

Putter
 
 

Også en putter har som regel sin sweetspot 5-15 mm mot hælen, sett i forhold til et punkt rett under markeringen på toppen, se figuren under.  Her markerer rødt køllens virkelige sweetspot og hvitt det som ofte blir oppfattet som sweetspot:

Hvis Du treffer midt under merket på toppen, kan Du miste mye av følelsen og presisjonen.  Isteden for å bruke en masse ord ber jeg Deg om å gjøre et enkelt test:  Slå først fem putter med treff rett under markeringen på hodet.  Slå siden fem putter med treff 10 millimeter (NB: Avstanden varierer relativt mye fra putter til putter) mot helen.  Føl og se forskjellen!

Målinger
Det er selvfølgelig ikke nok å gjette hvor virkelig sweeetspot er plassert.  En kvalifisert fagperson bør kunne hjelpe Deg å legge fast eksakt plassering!  Du skal vite at alle Dine køller, fra driver til putter, har en målbar sweetspot-plassering.

Konklusjoner
De markeringer Du finner på toppen eller på slagflaten av et køllehode, er sjelden eksakte angivelser av køllens sweetspot.  Dette gjelder både for wood'er, jern, wedger og putter.

Både slaglengde, presisjon og følelse vil kunne bli merkbart bedre hvis Du regelmessig treffer nærmere virkelig sweetspot!

 


Hvordan foreslå temaer til artikler?

Skriv en enkel e-post til ramn@online.no eller til 4Most@Golf.no

Dine forslag blir tatt alvorlig. GARANTERT!Tilbake til første side

 
 
Annonser
 

Golfnyheter på mail? Send inn din mail adresse til: ramn@online.no 


Henvendelser annonser:
ramn@online.no