Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
  

Golfutstyr
Tilbake til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 

 

 
Golfutstyr
Tilbake til første side
Tilbake til utstyrssiden

KEEP THE SOFT SIDE DOWN THE FAIRWAY
 
15.07.00
Av: Matz Modéer

Det moderne uttrykket Spine Alignment er noe de gamle køllemakerne kalte for Keep The Soft Side Down The Fairway.  Dette er et godt eksempel på noe profesjonelle køllemakere samlet kaller for «tricks of the trade».

Det finnes ikke perfekte golfskaft, selv om regel 4-1b sier "Skaftet skal være rett , med samme bøynings- og vridningsegenskaper i alle retninger, ...".  Det er imidlertid umulig å tilvirke skaft som oppfyller regel 4-1b.

Et golfskaft er et rør.  Dette røret har en veggtykkelse som av produksjonstekniske grunner har små variasjoner.  Røret (skaftet) er heller ikke perfekt rundt eller perfekt rett.  Sammen gir disse "feilene" at skaftet har ulike bøynings- og vridningsegenskaper i ulike retninger.  Variasjonene kan være til dels store.

Et golfskaft er som en linjal
Et godt bilde av et golfskaft er å sammenlikne det ved en linjal som er stivere i den ene retningen enn i den andre.  Den stive delen av skaftet kalles for ryggsøylen eller på engelsk for «spine».  Spine alignment er derfor ikke noe annet en bevisst orientering av den stive delen i forhold til slagretningen.

Tre monteringsmuligheter
Når et "linjalskaft" blir montert i et hode finnes tre muligheter:

1.  Den stive siden er i slagretningen og den myke siden er vinkelrett slagretningen.

Den myke siden vil da gi en mer ustabil posisjonering av køllehodet vinkelrett slagretningen, noe som gjør at ballene blir spredt utover.  Det er ikke spilleren som sprer ballene men køllen.

2.  Hverken den stive eller den myke siden er i slagretningen.

Køllen kan nå være en fade/slice- eller draw/hookekølle i tillegg til at den sprer ballene for spilleren.  Det er mulig å bli frustrert av mindre enn å slå med slike køller!

3.  Den myke siden er i slagretningen og den stive siden er vinkelrett slagretningen.

Den stive siden vil da gi en mer stabil posisjonering av køllehodet vinkelrett slagretningen, noe som gjør at det ikke er køllen som eventuelt sprer ballene men spilleren.

Bevisst skaftorientering
En bevisst skaftorientering skal alltid være slik at regel 4-1b blir overholdt!  I praksis betyr dette at en køllemaker alltid monterer et skaft i henhold til mulighet 3 ovenfor.  Før moderne benevninger som «spine alignment» ble brukt kalte køllemakerne en slik orientering for «keep the soft side down the fairway».

Selveste Old Tom Morris monterte formodentlig skaft ifølge det som nå kalles Spine Alignment!

Har dette noe å si?
Å spine-orientere skaft er viktig for alle kategorier spillere.  Grafen nedenfor viser forbedringer i treffbildet på kølleflaten, for spillere med forskjellige handicap.  Testspillerne har brukt både uspinede køller (dvs vilkårlig spineplassering) og spinede køller (the soft side down the fairway).  En verdi på 50 % betyr at trefflaten i snitt er halvparten så stor.

 
 

 
Totalt sett vil en mindre trefflate bety mindre uønsket spinn.  I klartekst betyr dette rettere slag og lenger slag.  Det er verdt å merke seg at alle oppnår slike effekter!

Hva sier regelverket?
Melding den 9. februar 1999, fra USGA ved teknisk direktør Frank W. Thomas:

Previously, there was a reluctance to condone the advertising or other public acknowledgment to this effect by shaft manufacturers, other OEMs, and clubmakers. However, shaft manufacturers have not yet been able to assure us that they can maintain tolerances which greatly minimize or eliminate asymmetries in twisting and bending. The Committee has therefore concluded that the process of orienting a shaft with the intent of causing it to perform as if it were symmetrical would not be inconsistent with Rule 4-1b.

Konklusjoner
·
Spineorientering er en måte å gjøre golfkøller mer konsistente.

· Alle spillerkategorier vil oppnå fordeler ved å spille med spineorienterte køller.

· Vil du sjekke spineorienteringen i dine køller, bør du kontakte en kyndig fagperson.

Hvordan foreslå temaer til artikler?

Skriv en enkel e-post til ramn@online.no eller til 4Most@Golf.no

Dine forslag blir tatt alvorlig.  Garantert!

Tilbake til første side

 
 
Annonser