Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
  

Golfutstyr
Tilbake til første side

Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Amatørgolf
Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
 

 

 
Golfutstyr
Tilbake til første side
Tilbake til utstyrssiden

HOLDEPUNKTER VED KØLLEVALG
 
Av: Matz Modéer

Presisjon, følelse, backspin, ballbane og slaglengde – disse fem parametrene er hovedparametre ved valg av golfkøller.  Mange forskjellige faktorer påvirker disse hovedparametrene, det er derfor meget vanskelig å velge køller.  Jeg skal her prøve å gi noen holdepunkter for den vordende kølle-eieren, ikke minst i den avsluttende Sammenfatningen.
 
La meg begynne med å berøre myten om at en kølle er god fordi en viss profesjonell spiller bruker den.  Disse køllene er helt sikkert gode for akkurat den spilleren, men hvorfor skulle de derfor være gode for deg??  Dessuten er den profesjonelle spillerens køller med stor sikkerhet spesiallaget for ham/henne, selv om de ser like ut!

Vekting av faktorer  
Man kan dele opp effekten av de påvirkende faktorer i tre grupper: 
·       
Stor effekt.
·       
Middels effekt.
·       
Lite effekt.

Her vil kun faktorer som har stor effekt på de fem hoveparametrene bli omtalt!  Nødvendigvis vil artikkelen være både kortfattet og generell.  Hvis du ønsker å gå mer i detalj, anbefaler jeg deg å gjøre det sammen med en PGA eller PCS Professional. 

Presisjon


1.     
Lie-vinkel for de korte jernene:  Her må du teste alle dine korte jern og ikke kun et mellomjern som 5'ern.  Ulike køller har til dels svært forskjellige utgangspunkt.

2.      Køllelengde:  De fleste standardkøller er for lange.  Ikke mål avstanden fra håndledd eller fingrer ned til gulvet som eneste grunnlag for din beslutning om køllelengde.  Prøv ulike køllelengder, og prøv grundig!  (Har du ikke tilgang til å prøve korte køller: bruk nødløsningen å grippe ned på lange.)

3.      Face angle hos wood'ene:  Uønsket slice eller hook er nesten alltid grunnet svingproblemer og ikke kølleproblemer, selv om feil face angle kan være en del av slice- eller hooke-problemer.  I tillegg til leksjoner for en PGA Pro kan det være hensiktsmessig å prøve forskjellige slagflatevinkler (face angles), spesielt for driver'n!

4.      Sett makeup:  Mange spillere (og jeg mener MANGE) er mye bedre tjent med å bruke fairway woods enn lange og til dels mellomlange jern.  Hvilket gir deg best selvfølelse, lange jern & høy score eller fairway woods & lavere score?  Et annet svært viktig presisjonsmoment er å vite eksakt hvilke slaglengder hver kølle gir.

Følelse

1.     
Skaft flex:  Benevninger som L, A, R, S eller X er temmelig upresise.  Flexvalg basert på svinghastighet er enda mer upresis.  Hvis du ikke har mulighet å få målt ditt akselerasjonsmønster, må du systematisk prøve deg fram.  Ikke tro at myke skaft kun er for damer og stive skaft kun er for herrer!  Hev deg over slike utsagn og bruk det skaft som føles rett (fullstendig uavhengig av hva som står på skaftet).

2.      Svingvekt:  Hvis du er en Swinger (din sving er en jevn flytende bevegelse) bør du ha lik svingvekt i dine køller.  Har du lav svinghastighet kan det være riktig med køller i C-området, har du høy svinghastighet kan det være riktig med køller helt opp mot E-området.  Prøv forskjellige svingvekter, følelsen (og resultatet) kan være svært forskjellig!

3.      Treghetsmoment: Hvis du er en Hitter (du lar hendene falle rett ned i begynnelsen av svingen og akselererer deretter køllen kraftig) bør du ha likt treghetsmoment i dine køller.  Er du Hitter, vet du formodentlig hvilken svingfølelse du foretrekker.  Én fremgangsmåte er å finne rett svingfølelse for én kølle, og siden la alle de andre ha samme treghetsmoment.  Det du vinner er at alle køllene føles like, hvilket spesielt fremmer spillet med de lange jernene (3'er jernet føles som 8'er jernet...)!

4.      Skaftvekt/Totalvekt:  Alle bør spille med køller med så lav totalvekt som mulig (følelsen setter grensen).  Da skaftet er den kølledel som enkelt kan varieres i vekt, er variasjoner i totalvekt oftest det samme som variasjoner i skaftvekt.  I realiteten handler det om stålskaft eller grafittskaft.  Uten profesjonell hjelp må du prøve deg frem - en god regel er at høyere svinghastighet ofte betyr høyere ønsket totalvekt.

5.      Køllelengde:  Rett køllelengde med tanke på følelse, er hovedsakelig den som gir en mest avslappet og naturlig stanceposisjon.  Dette kan noen ganger bety at lengdevariasjonen mellom to nabokøller bør avvike fra den vanlige halvtommen!  Her må rett følelse overstyre mange andre hensyn.

6.      Grepstørrelse/Greptype:  Det viktigste kriteriet ved valg av grepstørrelse/greptype er følelsen.  Det som føles rett er i de fleste tilfeller rett.  Pass på at grepene ikke er for tynne under nederste hånd, det er dessverre svært vanlig!  Husk også at det finnes svært mange typer grep å velge mellom.

7.      Sett makeup:  Du får ha 14 køller i bagen.  Tenk deg godt om, velg kun køller som du virkelig liker å slå med.  Dette kan ofte bety en relativt kort driver med et meget lett og mykt skaft og litt større loft enn standard.  Det betyr kanskje også at noen lange jern får vike plassen for noen fairway woods, og at du velger flere wedger enn det som er vanlig (Norge er altfor wedge-fattig!) 

Backspin  

1.      Loft:  Et ønske om mer backspin i en kølle betyr minst 2-3 grader mer loft enn ellers.  Husk imidlertid at mer loft betyr mindre slaglengde.  Om kun de korte jernene gis øket loft bør derfor lengdeforskjellene mellom disse køllene være tilpasset de nye loftene.

2.      Sett makeup:  Ofte er fairway woods å foretrekke fremfor lange jern, også når det gjelder å få rask stopp på ballen (for eksempel ved lange innspill eller fremfor ulike hinder).  En sandwedge med litt mer loft & litt mindre bounce er også en god kølle for mer backspin ved delikate innspill (samtidig som den virker like godt fra sand som kombinasjonen litt mindre loft & litt mer bounce).

Ballbane

1.      Loft:  Høyere ballbane for spillere med høye handicap oppnås enkelt med en mer loftet driver samt skifte av de lange jernene og noen mellomjern med fairway woods.  Lavere ballbane for disse spillerne oppnås ofte gjennom å flytte ballen lenger bak i stancen, istedenfor med loftendringer!
Høyere ballbane for spillere med lave handicap oppnås bedre med andre metoder enn loftendring (en loftendring gir for disse spillerne uønsket korte slaglengder).  Lavere ballbane for disse spillerne oppnås effektivt med lavere loft.

2.      Sett makeup:  Alle oppnår høyere ballbane med fairway woods enn med lange jern.  Mange kan også oppnå forbausende høye og myke slag med lob-wedger.  Med litt høyere handicap hjelper det ofte med wedger med bred såle.  De fleste slår bedre wedgeslag gved å flytte ballen bak en linje midt mellom HÆLENE (dette gjelder naturligvis ikke for slag fra bunker).

Slaglengde

1.      Loft:  Som utgangspunkt må du vite hvilke loft du har i dine "gamle" køller.  Vær klar over at leverandørens spesifikasjoner og dine køllers virkelige loft kan avvike mye.  Generelt gjelder at slaglengden øker når loften minker, men for spillere med relativt lav svinghastighet kan større loft gi mer slaglengde, spesielt i driver'n!

2.      Køllelengde:  For mange kan litt kortere skaft gi mer slaglengde (!). Da det er mye lettere å treffe rent med en litt kortere kølle.  Det man vinner i lengde med lengre skaft står ikke i proporsjon til det man mister ved små avvik fra treff eksakt i sweet spot.  Prøv en litt kortere driver skal du se!

3.      Køllehodets tyngdepunkt:  Det er moderne med lavt tyngdepunkt.  For spillere med litt høyere handicap kan dette være en utmerket måte å få lengde (på grunn av høyden).  Den mer drevne spilleren, som konsistent klarer å slå ned-og-gjennom, kan miste slaglengde med for lavt tyngdepunkt i køllehodene.

4.     
Skaftvekt/Totalvekt:  Spesielt spillere med relativt lav svinghastighet kan vinne slaglengde ved lav skaftvekt (lette grafittskaft).  Er svinghastigheten stor, kan meget lette køller derimot forstyrre svingens rytme.

5.      Sett makeup:  Her er mye å hente ved å erstatte vanskelige køller (ofte de lange jernene) med mer lettspilte køller (fairway woods).  Det er greit å synes at det er "senior" å bruke en 7'er wood, men hva om den går 25 meter lenger enn det 4'er jernet den har erstattet?

Oppsummer
ing

Tre enkle holdepunkter ved køllekjøp er: 

·       
Vær meget bevisst at selgeren er PGA eller PCS Professional.  Det er din eneste garanti for at salgspersonen vet hva han/hun snakker om!

·        Kjøp aldri utstyr du ikke har prøvd.

·        Nye køller må alltid ha ny-service.  Alltid.  Det er spesielt viktig med jevn frekvens- og loftvariasjon gjennom settet.

Anbefal denne artikkelen til en venn via MAIL
Adressen til siden er: www.

Tilbake til første side

 
 
Annonser