Leserbrev Golfbutikken Golfreiser Golfutstyr Smånotiser Ukens turneringer Lær om golf
Meny
Norske/svenske baner
Innendørsgolf
Golf på Internet

Vitser

Profesjonell golf
Ukens golftips
Golf på TV
ARKIVET
Golfaksjebørsen
Tilbake til første side
 
Sitatet

It's just a job. Grass grows, birds fly, waves pound the sand. I beat people up.

Muhammad Ali

Tilbake til første side
 
Innlegg

Tilbake til innleggsoversikten   Tilbake til første side   Søk på GOLFSIDEN Les mer  


Her kan du legge inn:
nytt innlegg
 Haga aksjonær - 03. aug 2018 kl. 00:25 *  IP
Haga - Never ending story

Haga innkaller til nytt aksjonærmøte for å tigge penger til å bygge om banen enda en gang. Never ending story.
 P4 (05. aug 2018 10:20) *  IP
Årskontigenten på Haga har økt mer en «normal prisstigning» og dersom banen stenges/byggesom enda en gang, og kostnadene overføres på aksjonærene. Kan de som ikke ønsker å bli med på dette, mest sannsynlig levere inn aksjen og takke for seg.
Det finnes ikke noe klar juss på dette, men professor dr juris Tore Bråthen, som er instituttleder for regnskap, revisjon og jus på BI, har skrevet en doktorgradsavhandling om aksjonærers ansvar. Tankegangen er at et aksjeselskap er en konstruksjon som helt grunnleggende sett kjennetegnes ved at aksjonærenes forpliktelser er begrenset til aksjeinnskuddet, og at aksjonærene således ikke har noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser utover det. Dette er et helt fundamentalt aksjerettslig prinsipp, og følger av både nåværende (av 1998) og tidligere aksjelov (av 1976) § 1-1.
En konstruksjon der det generelt vedtektsfestes at aksjonærene har plikt til å komme med nye innskudd vil derfor stride mot selve aksjeselskapsformen. Som Bråthen skriver har det derfor vært tradisjonell lære at ingen aksjonær kan påta seg noen slik forpliktelse. Det vises videre i fotnote til en bok av Andenæs; til orientering legger han det samme til grunn og med omtrent samme argumentasjon.
Resultatet av dette er at slike konstruksjoner må organiseres i ANS form, ikke i AS-form.
Dette omhandler heftelser i egenskap av å være aksjonær, men vil ikke ugyldiggjøre heftelser på annet grunnlag (typisk kausjonister). Dette vil heller ikke ugyldiggjøre tegningsavtaler som gjelder konkrete forestående emisjoner. Det dette omhandler, er gyldigheten av generelle innskuddsforpliktelser som aksjonærer i egenskap av å være aksjonær påtar seg overfor aksjeselskaper. Wilson (06. aug 2018 10:20) *  IP
Skjønner ikke hvorfor de skal bygge om. Layout er mer enn bra nok.
Greenene er i et normalår veldig bra.
De burde heller gjøre mer for å forbedre fairways. JG (06. aug 2018 13:31) *  IP
De gangene jeg har spilt et par dager etter regn har Fairwayene vært ganske gode. Fokuset bør være hvordan beskytte greenene best mulig gjennom vinteren. Har ikke så mye troen på at nok en ombygging skal gi bedre resultater


 P4 (09. aug 2018 15:54) *  IP
Haga har suverenbeliggenhet, 27 hull, flott klubbhus, stor range, masse parkeringsplasser, osv... Men noe må gjøres med banen, og det kan ikke tas over driftsbudsjettet.
Claes Gunnarson forsøkte, men da måtte han nedprioritere blandet annet dressefrkvenser. Dersom det slurves med dette vil det fort danne seg et sjikt som hindrer normal luftsirkulasjon/fordampning fra jord og gressblad. Dette vil over tid skape anarobe tilstander som vil føre til generelt svake gressplanter.
Greenene er også forurenset av ulike gresstyper, og ugress på lik linje med Bogstad. Greenene og sandlaget under greenene på Bogstad blir derfor utskiftet, og det samme må gjøres på Haga.
Med et allerede begrenset vedlikeholdsbudsjett på Haga, kan dette selvfølgelig ikke finansieres over driften.
På et eller annet tidspunkt, og jeg tenker jo før jo bedre bør Haga «nullstille» gi slipp på de aksjonærene som har solgt golfkøllene og slippe til nye aksjonærer med golfkøller helt uten bindingstid og exitordninger.
Med 1.600 i kø på Bogstad, som er villig til å betale 50.000,- i innmeldingsgebyr, er det helt klart behov for en kvalitetsbane til.
Håper administrasjonen er godt forberedt til aksjonærmøte den 22 andr’e nysgjerrig (22. aug 2018 21:33) *  IP
noen som har en oppsummering fra møtet?


 JG (23. aug 2018 08:13) *  IP
Ingen ombygning, det var et informasjonsmøte om forholdene på banen. Hva som har skjedd og hva som skjer fremover. En kan ikke dra langsiktige konklusjoner basert på ekstrem år. Altså ikke noen forespørsel om ekstra penger


Svar:
(Felter merket med * må fylles ut.)
Navn *
E-post
Innlegg *
(Useriøse, krenkende eller støtende innlegg, kan bli fjernet.)
 Tilbake til innleggsoversikten      (Her bruker du kun ett nick!)

 
 
AnnonserANNONSÉR på Golfsiden - mer for pengene!
Interessert? Kontakt: ar@golfsiden.com
Tlf: 900 900 72